Happie

Free

Happie

Happie is a smart nutrition plan for your every day. No more logging in your food in order to lose weight. App provides a 5 meals-a-day plan with dishes individually adjusted to your daily energy needs and body type. Eat tasty dishes and stay healthy for good. Happie helps you improve your life in a smart and responsible way. We analysed tons of nutritional recommendations from WHO, USDA among others and built a simple five-meals-a-day plan for everybody. Happie is your private nutrition assistant, always there to remind you when and what to eat. Every suggested meal is adjusted to your energy requirements (kcal), but also well balanced, to let you enjoy fine, healthy food. Happie is under substantial supervision by PhD in nutrition science. This allows us to meet the top world-class standards in the matters of healthy, responsible nutrition and diet. Eating systematically is essential in the process of weight loss, but the final goal is yours to determine. Happie will adapt itself to you, allowing you to keep track of your progress. Physical activity is a vital part of a healthy, happie life. That is why the application proposes a range of workouts, matching your abilities. Anytime you can swap a recommended activity for one of a couple dozen others. Happie is designed with Apple Watch in mind so whenever you need to nurture yourself you'll get a smart notification on your wrist. FEATURES: • Individually tailored plan, with a base of more than 6000 meals • Sound, balanced diet for those who want either to lose weight or just to eat healthy (if you'd like to gain weight it can help you too :) • Built-in Chat with nutritionist • Smart Notifications for Apple Watch • Integration with HealthKit • Weight Loss tracker. AVAILABLE DIET PLANS: • Standard (no food restictions or allergies) • Vegetarian • Vegan • Gluten-Free • Vege Gluten-Free. Start a better, healthier life today. 14 days free trial. Nurture your wellbeing. Get happie! ------------ PL: Happie to prosty plan z pi?cioma posi?kami na ka?dy dzie?. To nie tylko zdrowa dieta, ale Twój prywatny asystent dietetyczny, który przypomni Ci co i kiedy zje??. Pod prostym i u?ytecznym interfejsem skrywa si? zestaw bardzo rzetelnie opracowanych rozwi?za?, które ??cz?c regularne, zbilansowane posi?ki i rekomendacje ruchowe sprawi?, ?e oprócz lepszego samopoczucia dostrze?esz równie? zmiany w pasie i na wadze. To, co jesz u?ywaj?c Happie to normalne zbilansowane posi?ki, dopasowane do Twojego dziennego zapotrzebowania. KA?DY POSI?EK jest dopasowany do Ciebie pod wzgl?dem kalorii, warto?ci % bia?ek/t?uszczy/w?glowodanów i wielu innych czynników, dzi?ki czemu mamy pewno??, ?e jest on dobry dla Ciebie. Zaj??o nam to sporo czasu, ?eby zbudowa? rozwi?zanie z indywidualnym planem dla ka?dego, przez co Ty nie musisz ju? liczy? kalorii i zastanawia? si? co mo?esz zje??. Happie jest wspó?tworzony i prowadzony pod merytoryczn? opiek? dr in?. nauk ?ywieniowych Karolin? ?o?n?, dlatego mamy pewno?? solidno?ci i najwy?szych ?wiatowych standardów w kontek?cie zdrowego, odpowiedzialnego ?ywienia i odchudzania. FUNKCJE: • Indywidualnie dopasowany plan z baz? ponad 6000 posi?ków, • Zdrowa, zbilansowana dieta dla chc?cych zrzuci? zb?dne kilogramy, ale te? dla chc?cych lepiej si? od?ywia?. Je?eli chcesz przyty? to Happie te? Ci pomo?e :) • Notyfikacje na telefon i Apple Watch, • Chat z dietetykiem, • Mo?liwo?? ?ledzenia post?pów dla wagi, obwodów i fa?dek. DOST?PNE DIETY: • Standardowa (bez restrykcji ?ywieniowych czy alergii) • Wegetaria?ska • Wega?ska • Bezglutenowa • Wegetaria?ska, Bezglutenowa. MEDIA: • „Happie ma ambicje, aby zaproponowa? nam now? drog? ?ycia - bardziej fit, wype?nion? l?ejszymi posi?kami.” - AntyApps • „Aplikacja jest pi?knie przygotowana, rozbudowana, ale jednocze?nie prosta w obs?udze” - Spider's Web Zacznij lepsze, zdrowsze ?ycie ju? dzi?. Testuj aplikacj? za darmo przez 14 dni. Nurture your wellbeing. Get happie!

Read more +

App not available

7
GOOD

0 ratings

Helps you:

Author’s description

Discover more like Happie