DenizTrader

Free

DenizTrader

DenizYat?r?m’?n Android cihazlar? için derinlikli-anl?k piyasa bilgilerine ula?arak hisse ve VOB al??-sat?? i?lemlerinin yap?labildi?i uygulamas?! Bu uygulamayla beraber; • BIST ve VOB piyasalar?nda takip etti?iniz hisse senetlerinin, endekslerin, vadeli sözle?melerin anl?k ve derinlikli fiyatlar?na dünya borsa endekslerine, serbest döviz, tahvil, eurobond, TCMB parite bilgilerine ve haberlere h?zl? ve kolayl?kla ula??labilirsiniz. • DenizYat?r?m’daki portföyünüzü görüntüleyebilir. Portföyünüzde yer alan hisse senetleri bilgilerini gerçek zamanl? olarak takip edebilirsiniz. • Anl?k ve derinlikli takip etti?iniz hisse senetlerinde ve VOB kontratlarda al??-sat?? i?lemlerinizi yapabilirsiniz. • Foreks haber merkezinin derleyip yay?nlad??? piyasalarla ilgili haberleri ve yorumlar? okuyabilirsiniz. • Takip edilmek istenen enstrümanlar? ekleyip düzenleyerek sayfa olu?turulup k?sa ve h?zl? bir ?ekilde ula?abilirsiniz. • ?lgilenilen yat?r?m araçlar?n?n, enstrümanlar?n 1, 5, 60 dakikal?k ve günlük olarak detayl? grafiklerini inceleyebilirsiniz. • Alarm özelli?ini kullanarak haber ve fiyat alarmlar? ekleyebilirsiniz. Fiyat alarmlar? ile hat?rlat?c?lar girerek menkul k?ymet takibinizi kolayla?t?rabilirsiniz. DenizTrader Via DenizYat?r?m’s new application for Android devices, it is possible to monitor/trade Istanbul Stock Exchange (ISE) stocks and Turkish Derivatives Exchange (TurkDEX) contracts with real-time in-depth data. This application which allows you to: • Follow market exchange rates, charts, actual financial news, international currency spot and parities, Eurobond data, etc. while monitoring real-time Istanbul Stock Exchange (ISE) and domestic FX in-depth data. • Access your trading portfolio and execute orders for equities on ISE and derivatives contracts in TURKDEX. • Read the real time news and comments from Foreks. • Customize your own page by adding/removing stocks indices, commodities and currencies. • Examine charts for preferred instruments with intraday (1 min, 5 min, 60 min) and Daily intervals. • Create alarm lists for price and news in order to follow instruments comfortably. Etiketler: DenizYat?r?m, DenizTrader, Hisse senedi, VOB, BIST, ?MKB, Kontrat, Al sat, Piyasa, Borsa, Döviz, Parite, Endeks, Bono Deep-reaching market data snapshot for Android devices DenizYat?r?m'?n share sale and purchase transactions can be made, and VOB app! With this application; • BIST and derivatives markets, the stocks you're following, indices, futures contracts and in-depth snapshot of the world stock market indices, prices, free exchange, bonds, Eurobonds, CBT parity information and news can be reached quickly and easily. • view portfolio DenizYat?r?m'daki. Stocks in your portfolio can keep track of information in real time. • Immediate and in-depth follow-up of stocks and derivatives contracts that you can purchase and sales transactions. • compile and published in Forex markets news and reviews you can read news center. • The following instruments are intended to be short and to quickly add and edit pages can be created. • Interest of investment instruments, instruments, 1, 5, 60-minute and daily charts are detailed. • The alarm feature can add news and price alerts. Price alarms and reminders by entering the feed, simplify securities. DenizTrader Via DenizInvestment's new application for Android devices, it is possible to monitor / trade Istanbul Stock Exchange (ISE) stocks and Turkish Derivatives Exchange (TurkDex) contracts with in-depth real-time data. Allows you to which this application: • Follow market, exchange rates, charts, actual financial news, international currency spot and parities, Eurobonds, data, etc. while real-time monitoring of Istanbul Stock Exchange (ISE) and domestic FX in-depth data. • Access your trading portfolio and execute orders for equities and derivatives contracts in TurkDex on ISE. • Read the real time news and comments from Forex. • Customize your own page by adding / removing stocks indices, Commodities and Currencies. • Examine preferred instruments with charts for intraday (1 min, 5 min, 60 min) and Daily Intervals. • Create lists for price and news in order to follow the alarm instruments comfortably. Tags: DenizYat?r?m DenizTrader, stocks, VOB, BIST, ISE, Contract Buy, sell, market, stock market, foreign exchange, Quotes, Index, Bono

Read more +
7.8
GOOD

192 ratings

Helps you:

Author’s description

Discover more like DenizTrader