Share this on Twitter. Share on Google+ Share on Pinterest
DOWNLOAD MORE LIKE THIS EMAIL LINK

Jednostki Miar

$0.99 4+ iphone & ipad
Wydawnictwo Naukowe PWN & RosMedia
Description

Jednostki miar

Czy chcesz utrwalić znajomość jednostek fizycznych i jednostek miar, a także w grze o 4 stopniach trudności sprawdzić swoje umiejętności?
Aplikacja przybliża ogólne zagadnienia związane z Międzynarodowym Układem Jednostek Miar (SI), a także umożliwia wygodne przeglądanie i wyszukiwanie poszczególnych wielkości fizycznych, jednostek miar i ich oznaczeń dzięki dostępowi do:
* alfabetycznej listy wielkości fizycznych
zawierającej nazwy wielkości fizycznych i umożliwiającej wyszukiwanie haseł wg nazw wielkości fizycznych.
* alfabetycznej listy jednostek miar
mieszczącej nazwy jednostek miar i umożliwiającej wyszukiwanie wg nazwy jednostki miary.
* alfabetycznej listy oznaczeń jednostek miar
umożliwiającej wyszukiwanie wg oznaczenia jednostki miary.
Z powyższych list można przejść do stanu pojedynczego hasła opisującego daną wielkość fizyczną, jednostkę miary lub oznaczenie.
W Trybie gry Spadające jednostki można w atrakcyjny sposób sprawdzić i utrwalić znajomość jednostek fizycznych i jednostek miar.
Zadanie gracza polega na przyporządkowaniu danej jednostki do odpowiadającej jej wielkości fizycznej. Spadający klocek z oznaczeniem jednostki musi umieścić w pojemniku oznaczonym odpowiednią wielkością fizyczną. Jeżeli gracz wskaże poprawny pojemnik, to jednostka zostanie w nim umieszczona, jeżeli jednak źle przyporządkuje daną jednostkę (lub nie przyporządkuje jej wcale), to zostanie umieszczona w pojemniku „Błędne”.
Gra posiada cztery poziomy (dostępny jest przycisk rozpoczęcia gry na danym poziomie trudności). Na pierwszym poziomie gracz przyporządkowuje takie wielkości fizyczne jak: Długość, Masa, Czas, Natężenie prądu, Temperatura, Natężenie źródła światła.
Dodatkowo poziom trudności można regulować suwakiem zwiększając lub zmniejszając prędkość spadania jednostek.
Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2011

...More
0 total
RANKINGS
SEND FEEDBACK
Please tell us what:
  • You like
  • You didn’t like
  • Features you want improve
  • Ideas you might like to see
  • Wrong with this version
  • etc...
Email (optional):